HTTP là gì ?

http là gì

HTTP là gì Giao thức truyền siêu văn bản (HTTP) là nền tảng của World Wide Web và được sử dụng để tải các trang web bằng các liên kết siêu văn bản. HTTP là một giao thức lớp ứng dụng được thiết kế để truyền thông tin giữa các thiết bị được nối mạng và chạy trên

Lắp Đặt Camera Giảm Giá 25%