Khi Face id bị lỗi Trên iPhone

Face id bị lỗi

Không cần lo lắng khi Face id bị lỗi. Hãy thử lại và sử dụng một phương pháp bảo mật khác như mã PIN hoặc mã số để truy cập thiết bị của bạn. Giới thiệu Face ID là một tính năng bảo mật của Apple được sử dụng trên các thiết bị iPhone, iPad

Lắp Đặt Camera Giảm Giá 25%