Dự án kiểm soát Vào Ra bằng khoá từ

kiem soat vao ra zkteco

Dự án kiểm soát Vào Ra bằng khoá từ Đây hệ thống khoá thẻ từ, khóa cửa điện tử, khoá từ cửa nhà, khoá từ chung cư, khoá từ. Hệ thống kiểm soát vào ra – kiểm soát Người vào ra tại cửa phòng kỹ thuật  Yếu cầu hệ thống : + Hệ thống bao

Lắp Đặt Camera Giảm Giá 25%