4,800,000.00

– 1 Camera dạng thân trụ HD-TVI độ phân giải 1 Megapixel cho hình ảnh HD 720P rỏ.

– 2 Camera dạng bán cầu HD-TVI  độ phân giải 1 Megapixel cho hình ảnh HD 720P rỏ.

– 1 Đầu ghi DVR 4 kênh HD-TVI ( 4 kênh Turbo HD 3.0 ).