4,600,000.00

– 1 Camera bán cầu HD-TVI với độ phân giải 2 Megapixel – HD 1080P rỏ nét,

– 1 Camea thân trụ HD-TVI với độ phân giải 2 Megapixel – HD 1080P rỏ nét,

– 1 Đầu ghi DVR 4 kênh HD-TVI  ( 4 kênh Turbo HD 4.0  ).