Hệ Thống Bãi Giữ Xe Thông Minh ( Quẹt Thẻ Từ )

bai giu xe thong minh logo

Quản Lý Bãi Xe Thông Minh

quản lý bãi xe thông minh

– Cho xe vào, ra bằng cách quẹt  thẻ.

– Cho xe vào, ra  bằng số  thứ  tự  thẻ (khi  gặp  sự  cố  thẻ  hỏng  hoặc đầu  đọc mất  kết  nối).

– Đảo làn (vào thành ra, ra thành vào).

– Đảo Camera.

– Tự động nhận dạng biển số xe.

– Hiển thị thống kê theo thời gian thực (có thể tùy chỉnh hiển thị theo ngày, theo nhân viên, theo máy tính, theo khung giờ).

– Tra cứu thông tin xe chưa ra, xe đã ra, xe mất thẻ, xử lý mất thẻ (có phân quyền).

– Xem lại lượt xe vừa ra.

– Hiển thị giá tiền bằng bảng led.

– Điều khiển đóng mở barie.

– Phát loa thông báo (mời vào, mời ra, xe hết hạn, sắp hết hạn,…).

– In hóa đơn khi xe ra.

– Dữ liệu đồng bộ tất cả các máy giữ xe. Khi 1 máy gặp sự cố, các máy khác vẫn hoạt động cho xe vào – ra bình thường.

– Tự động gửi Email báo cáo doanh thu vào thời điểm được cài đặt.

A/ Máy Tính Quản Lý Bãi Xe Thông Minh

máy tính quản lý bãi xe thông minh

1/ Cơ chế Thẻ

cơ chế thẻ của bãi giữ xe thông minh

– Đăng ký thẻ mới (thẻ đăng ký mới sử dụng được trong hệ thống).

– Đăng ký thẻ theo từng loại xe.

– Đăng ký theo số thẻ (sử dụng khi thẻ bị lỗi chip, có thể nhập số thẻ cho xe ra).

– Hủy thẻ.

– Khôi phục thẻ đã hủy.

2/ Cơ chế tạo vé tháng cho bãi giữ xe

cơ chế tạo vé tháng của bãi giữ xe thông minh

– Thêm, xóa, sửa nhóm vé tháng.

– Thêm, xóa, sửa, gia hạn, đổi thẻ, khôi phục thông tin vé tháng.

– Tìm kiếm vé tháng theo mã thẻ, biển số, họ tên,…

– Gia hạn vé tháng bằng tập tin Excel.

– Xuất danh sách vé tháng ra tập tin Excel.

– Thống kê gia hạn vé tháng.

– Thêm vé tháng bằng tập tin Excel.

3/ Cơ chế vé lượt cho bãi giữ xe thông minh

vé lượt cho bãi giữ xe thông minh

– Thêm, xóa, sửa thông tin vé lượt.

– Thiết lập công thức tính tiền theo công văn, theo lũy tiến.

– Thiết lập thời gian miễn phí, phụ thu,…

4/ Thống kê theo máy tính

thống kê bãi giữ xe thông theo mính tính

– Thống kê số lượt vào, ra, tổng tiền theo máy tính.
– Tùy chọn thống kê theo loại vé (vé tháng, vé lượt), loại xe (xe máy, xe ô tô,…).
– Xuất báo cáo ra tập tin Excel.

5/ Thống kê tổng quát bãi giữ xe thông minh 

thống kê chi tiết bãi giữ xe thông minh

– Thống kê tồn đầu kỳ, cuối kỳ, số lượng xe vào trong kỳ, ra trong kỳ, tổng tiền của từng loại xe.

– Tùy chọn thống kê theo loại vé (vé tháng, vé lượt), loại xe (xe máy, xe ô tô,…).

– Xuất báo cáo ra tập tin

6/ Thống kê chi tiết bãi giữ xe thông minhthông kê theo khoảng thời gian

– Thống kê thông tin chi tiết các lượt xe chưa ra, xe đã ra, xe mất thẻ,…
– Tùy chọn thống kê theo loại vé (vé tháng, vé lượt), loại xe (xe máy, xe ô tô,…).
– Xuất báo cáo ra tập tin Excel.

7/ Thống kê theo khoảng thời gian

thống kê theo khoảng thời gian bãi xe thông minh

– Tùy chọn thống kê theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo năm.

– Tùy chọn thống kê theo loại vé (vé tháng, vé lượt), loại xe (xe máy, xe ô tô,…), nhân viên.

– Xuất báo cáo ra tập tin Excel.

8/ Thống kê theo nhân viên làm việc

thống kê theo nhân viên

– Thống kê số lượt xe vào, ra, tổng tiền theo nhân viên.

– Tùy chọn thống kê theo loại vé (vé tháng, vé lượt), loại xe (xe máy, xe ô tô,…).

– Xuất báo cáo ra tập tin Excel.

9/ Nhật ký xử lý mất thẻ

Nhật ký xử lý mất thẻ

– Xem lại nhật ký xử lý mất thẻ xe (hủy lượt xe, cho xe ra – tính phí, cho xe ra – không tính phí) gồm các thông tin: nhân viên xử lý, máy tính xử lý, thời gian xử lý,…

10/ Nhật ký xử lý vé tháng

Nhật ký xử lý vé tháng

– Xem lại nhật ký xử lý vé tháng (thêm vé tháng, xóa vé tháng, đổi thẻ tháng,…) gồm các thông tin: nhân viên xử lý, máy tính xử lý, thời gian xử lý,…

– Xuất báo cáo ra tập tin Excel.

11/ Nhật ký đăng nhập tài khoản

nhật ký đăng nhập tài khoản

– Xem lại nhật ký đăng nhập người dùng: thời gian đăng nhập và đăng xuất hệ thống.

– Xuất báo cáo ra tập tin Excel.

12/ Nhật ký vé lượt

nhật ký vé lượt

– Xem lại thông tin thêm, xóa, sửa thông tin vé lượt: nhân viên xử lý, máy tính xử lý, thời gian xử

– Xuất báo cáo ra tập tin Excel.

13/ Nhật ký điều chỉnh giá vé

nhật ký điều chỉnh giá vé

– Xem lại nhật ký điều chỉnh giá vé: giá vé cũ, giá vé sau khi điều chỉnh, nhân viên xử lý, máy tính xử lý, thời gian xử lý,…
– Xuất báo cáo ra tập tin Excel.

14/ Nhật ký tra cứu vào ra

nhật ký tra cứu vào ra

– Tra cứu thông tin xe theo nhân viên cho xe vào, nhân viên cho xe ra.

– Xử lý xe mất thẻ.

– Tra cứu thông tin xe theo nhân viên cho xe vào, nhân viên cho xe ra.

– Xử lý xe mất thẻ.

nhật ký xử lý xe vào ra

– Xử lý điều chỉnh giá vé.

nhật ký chỉnh giá vé

– Xuất báo cáo ra tập tin Excel.

xuất báo cáo ra tập tin excel

xuất báo cáo ra bảng excel

15/ Hệ thống máy tính bãi giữ xe

cấu hình hệ thống bãi giữ xe

– Thêm, xóa, sửa nhóm người dùng (ví dụ: quản lý, kế toán, bảo vệ,…)

– Thêm, xóa, sửa, đổi mật khẩu, khôi phục tài khoản người dùng.

– Tìm kiếm thông tin người dùng theo họ tên, mã thẻ, nhóm,…

– Phân quyền truy cập hệ thống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Lắp Đặt Camera Giảm Giá 25%