Hệ Thống Bãi Giữ Xe Thông Minh ( Quẹt Thẻ Từ )

bai giu xe thong minh logo

Quản Lý Bãi Xe Thông Minh

quản lý bãi xe thông minh

– Cho xe vào, ra bằng cách quẹt  thẻ.

– Cho xe vào, ra  bằng số  thứ  tự  thẻ (khi  gặp  sự  cố  thẻ  hỏng  hoặc đầu  đọc mất  kết  nối).

– Đảo làn (vào thành ra, ra thành vào).

– Đảo Camera.

– Tự động nhận dạng biển số xe.

– Hiển thị thống kê theo thời gian thực (có thể tùy chỉnh hiển thị theo ngày, theo nhân viên, theo máy tính, theo khung giờ).

– Tra cứu thông tin xe chưa ra, xe đã ra, xe mất thẻ, xử lý mất thẻ (có phân quyền).

– Xem lại lượt xe vừa ra.

– Hiển thị giá tiền bằng bảng led.

– Điều khiển đóng mở barie.

– Phát loa thông báo (mời vào, mời ra, xe hết hạn, sắp hết hạn,…).

– In hóa đơn khi xe ra.

– Dữ liệu đồng bộ tất cả các máy giữ xe. Khi 1 máy gặp sự cố, các máy khác vẫn hoạt động cho xe vào – ra bình thường.

– Tự động gửi Email báo cáo doanh thu vào thời điểm được cài đặt.

A/ Máy Tính Quản Lý Bãi Xe Thông Minh

máy tính quản lý bãi xe thông minh

1/ Cơ chế Thẻ

cơ chế thẻ của bãi giữ xe thông minh

– Đăng ký thẻ mới (thẻ đăng ký mới sử dụng được trong hệ thống).

– Đăng ký thẻ theo từng loại xe.

– Đăng ký theo số thẻ (sử dụng khi thẻ bị lỗi chip, có thể nhập số thẻ cho xe ra).

– Hủy thẻ.

– Khôi phục thẻ đã hủy.

2/ Cơ chế tạo vé tháng cho bãi giữ xe

cơ chế tạo vé tháng của bãi giữ xe thông minh

– Thêm, xóa, sửa nhóm vé tháng.

– Thêm, xóa, sửa, gia hạn, đổi thẻ, khôi phục thông tin vé tháng.

– Tìm kiếm vé tháng theo mã thẻ, biển số, họ tên,…

– Gia hạn vé tháng bằng tập tin Excel.

– Xuất danh sách vé tháng ra tập tin Excel.

– Thống kê gia hạn vé tháng.

– Thêm vé tháng bằng tập tin Excel.

3/ Cơ chế vé lượt cho bãi giữ xe thông minh

vé lượt cho bãi giữ xe thông minh

– Thêm, xóa, sửa thông tin vé lượt.

– Thiết lập công thức tính tiền theo công văn, theo lũy tiến.

– Thiết lập thời gian miễn phí, phụ thu,…

4/ Thống kê theo máy tính

thống kê bãi giữ xe thông theo mính tính

– Thống kê số lượt vào, ra, tổng tiền theo máy tính.
– Tùy chọn thống kê theo loại vé (vé tháng, vé lượt), loại xe (xe máy, xe ô tô,…).
– Xuất báo cáo ra tập tin Excel.

5/ Thống kê tổng quát bãi giữ xe thông minh 

thống kê chi tiết bãi giữ xe thông minh

– Thống kê tồn đầu kỳ, cuối kỳ, số lượng xe vào trong kỳ, ra trong kỳ, tổng tiền của từng loại xe.

– Tùy chọn thống kê theo loại vé (vé tháng, vé lượt), loại xe (xe máy, xe ô tô,…).

– Xuất báo cáo ra tập tin

6/ Thống kê chi tiết bãi giữ xe thông minhthông kê theo khoảng thời gian

– Thống kê thông tin chi tiết các lượt xe chưa ra, xe đã ra, xe mất thẻ,…
– Tùy chọn thống kê theo loại vé (vé tháng, vé lượt), loại xe (xe máy, xe ô tô,…).
– Xuất báo cáo ra tập tin Excel.

7/ Thống kê theo khoảng thời gian

thống kê theo khoảng thời gian bãi xe thông minh

– Tùy chọn thống kê theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo năm.

– Tùy chọn thống kê theo loại vé (vé tháng, vé lượt), loại xe (xe máy, xe ô tô,…), nhân viên.

– Xuất báo cáo ra tập tin Excel.

8/ Thống kê theo nhân viên làm việc

thống kê theo nhân viên

– Thống kê số lượt xe vào, ra, tổng tiền theo nhân viên.

– Tùy chọn thống kê theo loại vé (vé tháng, vé lượt), loại xe (xe máy, xe ô tô,…).

– Xuất báo cáo ra tập tin Excel.

9/ Nhật ký xử lý mất thẻ

Nhật ký xử lý mất thẻ

– Xem lại nhật ký xử lý mất thẻ xe (hủy lượt xe, cho xe ra – tính phí, cho xe ra – không tính phí) gồm các thông tin: nhân viên xử lý, máy tính xử lý, thời gian xử lý,…

10/ Nhật ký xử lý vé tháng

Nhật ký xử lý vé tháng

– Xem lại nhật ký xử lý vé tháng (thêm vé tháng, xóa vé tháng, đổi thẻ tháng,…) gồm các thông tin: nhân viên xử lý, máy tính xử lý, thời gian xử lý,…

– Xuất báo cáo ra tập tin Excel.

11/ Nhật ký đăng nhập tài khoản

nhật ký đăng nhập tài khoản

– Xem lại nhật ký đăng nhập người dùng: thời gian đăng nhập và đăng xuất hệ thống.

– Xuất báo cáo ra tập tin Excel.

12/ Nhật ký vé lượt

nhật ký vé lượt

– Xem lại thông tin thêm, xóa, sửa thông tin vé lượt: nhân viên xử lý, máy tính xử lý, thời gian xử

– Xuất báo cáo ra tập tin Excel.

13/ Nhật ký điều chỉnh giá vé

nhật ký điều chỉnh giá vé

– Xem lại nhật ký điều chỉnh giá vé: giá vé cũ, giá vé sau khi điều chỉnh, nhân viên xử lý, máy tính xử lý, thời gian xử lý,…
– Xuất báo cáo ra tập tin Excel.

14/ Nhật ký tra cứu vào ra

nhật ký tra cứu vào ra

– Tra cứu thông tin xe theo nhân viên cho xe vào, nhân viên cho xe ra.

– Xử lý xe mất thẻ.

– Tra cứu thông tin xe theo nhân viên cho xe vào, nhân viên cho xe ra.

– Xử lý xe mất thẻ.

nhật ký xử lý xe vào ra

– Xử lý điều chỉnh giá vé.

nhật ký chỉnh giá vé

– Xuất báo cáo ra tập tin Excel.

xuất báo cáo ra tập tin excel

xuất báo cáo ra bảng excel

15/ Hệ thống máy tính bãi giữ xe

cấu hình hệ thống bãi giữ xe

– Thêm, xóa, sửa nhóm người dùng (ví dụ: quản lý, kế toán, bảo vệ,…)

– Thêm, xóa, sửa, đổi mật khẩu, khôi phục tài khoản người dùng.

– Tìm kiếm thông tin người dùng theo họ tên, mã thẻ, nhóm,…

– Phân quyền truy cập hệ thống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Lắp Đặt Camera Giảm Giá 25%